Cukrzyca, Senior

Aplikacja pomoże zarządzać cukrzycą

15 WRZEŚNIA 2022


Regularna samokontrola u pacjenta z cukrzycą jest kluczowa. Dzięki mobilnym aplikacjom, chory na cukrzycę może m.in. prowadzić elektroniczny dzienniczek samokontroli glikemii, precyzyjnie wyliczać dawkę insuliny, na bieżąco przesyłać wyniki pomiarów swojemu lekarzowi.

Jak istotna jest regularna samokontrola chorego na cukrzycę?

Samokontrola to aktywny udział w terapii osoby chorej na cukrzycę, na który składa się wiele decyzji i czynności wykonywanych samodzielnie (lub przez najbliższe otoczenie, np. rodzinę). Ich celem jest ocena wyrównania metabolicznego cukrzycy i jej powikłań oraz umiejętność modyfikacji terapii w zmieniających się warunkach życia codziennego. Regularna samokontrola u pacjenta z cukrzycą jest kluczowa w terapii tej przewlekłej choroby, w której wyznaczamy indywidualne cele. Żeby je osiągnąć, konieczne jest monitorowanie wielu elementów składających się na samokontrolę pacjenta diabetologicznego. W prostym rozumieniu myślimy zazwyczaj o kontroli glikemii, ale to jest także kontrola ciśnienia tętniczego, masy ciała, stóp (pod kątem rozwoju stopy cukrzycowej) i oczywiście kontrola zdrowego stylu życia.

Jaką rolę odgrywają nowoczesne aplikacje w terapii chorych na cukrzycę?

Nie ma wątpliwości, że obecnie w dużej mierze funkcjonujemy w świecie wirtualu, nowych technologii i dobrze się dzieje, że są one wykorzystywane w opiece nad pacjentami z cukrzycą. Aplikacji mobilnych, które są im dedykowane, czyli oprogramowań wgrywanych na urządzenia przenośne, jest tak dużo, że dobrze by było, żeby pacjent miał w nich rozeznanie. Może mu w tym pomóc personel medyczny, podpowiadając, które są warte uwagi i które dla danej osoby będą najodpowiedniejsze.

Jeżeli pacjent korzysta z aplikacji mobilnych i robi to w sposób rozumny, to one ułatwia- ją prowadzenie samokontroli, samoopieki. Nie ulega wątpliwości, że aplikacje mobilne znacznie usprawniły komunikację między pacjentem a lekarzem. Oprócz tego lekarzowi dały lepszy wgląd w kontrolę parametrów, które decydują o wyrównaniu metabolicznym chorego. To zdecydowanie poprawia jakość opieki nad pacjentem z cukrzycą. Tak więc przydatność aplikacji mobilnych w opiece nad chorym na cukrzycę jest znacząca.

Które funkcje są szczególnie przydatne z punktu widzenia lekarza i pacjenta?

To bardzo indywidualna kwestia. Wszystko zależy od tego, z jakim pacjentem mamy do czynienia, na jaki typ cukrzycy choruje, w jaki sposób jest leczony. Na przykład dla osoby z cukrzycą typu 2, która jeszcze nie przyjmuje insuliny, najbardziej przydatna będzie aplikacja pomagająca mu w prowadzeniu zdrowego stylu życia. Natomiast pacjent leczony insuliną odniesie największe korzyści z aplikacji ułatwiającej liczenie wymienników węglowodanowych oraz białkowo-tłuszczowych i wyliczanie dawki insuliny względem tych wymienników.

Przy insulinoterapii niezwykle istotne jest prowadzenie dzienniczka samokontroli glikemii. Kiedyś to były dzienniczki papierowe, teraz aplikacje mobilne są dzienniczkami elektronicznymi. Aplikacja połączona jest z glukometrem, pomiar glikemii trafia do aplikacji, co pozwala pacjentowi dokonywać analizy glikemii, które zostały zmierzone za pomocą danego glukometru. Jeżeli chory korzysta z systemów ciągłego monitorowania stężenia glukozy, aplikacje dają możliwość w sposób głębszy analizowania wyników glikemii. Te aplikacje często mają łączność z chmurą i pozwalają na przekazywanie danych do niej, dzięki czemu lekarz może na odległość analizować wyniki kontroli glikemicznej i modyfikować zalecenia dotyczące insulinoterapii.

Czy pandemia COVID-19 była takim momentem, który zachęcił seniorów do korzystania z aplikacji? Czy starsi chorzy chętnie sięgają po te nowoczesne rozwiązania? Czy potrafią się nimi posługiwać?

Seniorzy to ta część populacji, która z większą ostrożnością podchodzi do nowoczesności. Na pewno mniej chętnie sięgają po innowacyjne rozwiązania w różnych sferach życia, w tym również jeżeli chodzi o aplikacje mobilne służące do monitorowania cukrzycy. Żeby korzystać z aplikacji, trzeba mieć odpowiedni telefon, a seniorzy przeważnie nie są przychylnie nastawieni do smartfonów, które pozwalają na wgranie aplikacji i korzystanie z niej. Nie można jednak uogólniać, bo nie wszyscy. Są osoby starsze, które sobie doskonale radzą z nowymi technologiami, w tym systemami ciągłego monitorowania stężenia glukozy i aplikacjami. Nie tylko sprawnie się nimi posługują, ale wręcz mówią, że już nie wyobrażają sobie życia bez tych udogodnień. I to są często osoby po 70.-75. r.ż.. Więc nie można uogólniać i szufladkować, że seniorzy sobie z tematem nie poradzą.
Jak już wspominałam, jeżeli osoba starsza sama sobie nie radzi z kontrolą cukrzycy, to niektóre aplikacje mobilne pozwalają na to, by jego chorobą łatwo zarządzał opiekun. Podkreślę jeszcze raz – nie należy szufladkować ze względu na wiek, bo jest grupa seniorów, którzy bardzo chętnie sięgają po aplikacje i znakomicie sobie z nimi radzą. Jednak jak we wszystkim i szczególnie u osób starszych potrzebne jest odpowiednie przygotowanie, czyli przekaz, że coś takiego jest, oraz edukacja, jak się posługiwać nowoczesnymi rozwiązaniami.

Jak zachęcić osoby starsze do wykorzystywania nowych rozwiązań technologicznych? Nie do przecenienia jest w tym rola pielęgniarek, lekarzy, ale zapewne także pomoc najbliższych, którzy mają więcej czasu na wprowadzenie seniora w temat.

Jak cukrzyca jest w rodzinie, a szczególnie u seniora, to można powiedzieć, że choruje cała rodzina. Jeśli w odpowiednie przygotowanie zaangażowane będą dzieci, wnuki, to senior zdecydowanie łatwiej poradzi sobie z nowinkami. Personel medyczny ma limitowany, niewyceniony tak naprawdę czas na edukację, a trzeba pamiętać, że osoby starsze wymagają zazwyczaj więcej czasu na naukę. Dlatego rola rodziny jest jak najbardziej cenna i z własnego doświadczenia wiem, że to właśnie najbliższym najlepiej udaje się przygotować seniora do korzystania z nowoczesnych rozwiązań.

Aplikacje, o których mówimy, są darmowe, czy trzeba za nie płacić?

Aplikacje mobilne do zapisywania pomiarów w większości są bezpłatne i nie wymagają specjalistycznego sprzętu – tylko glukometru i telefonu. Natomiast czasem są one dedykowane do konkretnego produktu. Warto, aby pacjent wybierał te uwierzytelnione i stworzone przez specjalistów.

 

 

                     Czytaj także                     

                     Nasze historie                     


[pvc_stats postid="" increase="1" show_views_today="0"]

POWIĄZANE ARTYKUŁY

Pin It on Pinterest