Cukrzyca, Życie z chorobą

Implantowane systemy rtCGM to inwestycja w jakość życia chorego na cukrzycę

14 LISTOPADA 2022


Systemy ciągłego monitorowania glukozy (CGM- continous glucose monitoring) zrewolucjonizowały proces leczenia i monitorowania cukrzycy. Pozwalają choremu w łatwy i efektywny sposób zarządzać swoją cukrzycą.

Do jakich nowoczesnych urządzeń umożliwiających optymalne monitorowanie glikemii (cukru) mają dostęp pacjenci żyjący z cukrzycą?

Mówiąc o rozwiązaniach dotyczących monitorowania poziomu cukru chorzy mają do dyspozycji powszechnie dostępne glukometry współpracujące z dedykowanymi aplikacjami, które ułatwiają analizę danych i wyciąganie wniosków terapeutycznych, oraz zdobywające sobie coraz większą grupę odbiorców systemy ciągłego pomiaru glukozy (CGM), które radykalnie zmieniają możliwości wyrównania cukrzycy.

Na czym polega system ciągłego monitorowania glukozy (CGM)? Jak on działa?

Obecnie podstawowym narzędziem służącym do pomiaru glikemii czyli cukru we krwi w warunkach życia codziennego jest glukometr.
Korzystając z tej formy samokontroli glikemii, pacjent dowiaduje się jaki ma cukier w chwili badania, ale nie wie czy cukier właśnie zaczyna się obniżać lub wzrastać, a może jest na stabilnym poziomie. Pomiary z użyciem glukometru określane jako pomiary punktowe dostarczają cennych informacji, jednak mimo wszystko trudno jest uzyskać wnikliwy wgląd w dynamikę zmian glikemii, zwłaszcza w sytuacji długich odstępów pomiędzy poszczególnymi oznaczeniami.

Optymalne byłoby, żeby pacjent miał stały wgląd w to, co dzieje się z jego cukrami oraz umiał z tych informacji skorzystać. I tu naprzeciw wychodzi technologia ciągłego monitorowania glukozy (CGM). Zasadnicza różnica w stosunku do pomiaru przy użyciu glukometru, polega na tym, że pomiar glukozy odbywa się cały czas. Jak to się dzieje? Do ciągłego pomiaru glukozy używany jest sensor (czujnik), umieszczony w skórze lub pod skórą, najczęściej na powierzchni górnej części ramienia lub w okolicy tkanki brzusznej. Obszar założenia zależy od rodzaju sensora i wytycznych producenta. Założony sensor, poprzez transmiter (nadajnik) naklejany na skórę w sposób ciągły przekazuje do odbiornika informacje o aktualnym poziomie glukozy. Odbiornikiem najczęściej jest smartfon wyposażony w odpowiednią aplikację, kompatybilny z aplikacją zegarek, a także osobista pompa insulinowa. Systemy do ciągłego monitorowania glukozy ze względu na to, że przekazują informacje o poziomie glukozy cały czas, zmieniają sposób myślenia chorego o leczeniu cukrzycy. Nie tylko informują go o tym, jaki jest poziom glukozy w danym momencie, ale także dzięki tzw. strzałkom trendu umożliwiają obserwowanie jak zmienia się cukier w ciągu ostatnich kilkunastu czy kilkudziesięciu minut. W aplikacji odbierającej wyniki z sensora ciągłego pomiaru glukozy wystarczy ustawić odpowiedni zakres docelowy glikemii i w sytuacji przewidywanego niskiego bądź wysokiego poziomu cukru, pacjent będzie miał szanse zareagować z wyprzedzeniem, aby nie dopuścić do przekroczenia tego zakresu.

Mamy zatem fundamentalną zmianę – w miejsce reakcji na stan zastany, czyli pomiar uzyskany z glukometru – wynik tu i teraz, dzięki systemom ciągłego monitorowania glukozy i możliwości obserwacji trendu zmiany glukozy możliwa jest prewencja, czyli zapobieganie zbyt wysokim i zbyt niskim cukrom. Taka sytuacja jest zawsze w medycynie preferowana.

Od jakiegoś czasu chorzy na cukrzycę mogą korzystać z implantowanego (podskórnego) systemu CGM Eversense E3. Czym się on charakteryzuje? Jakie są korzyści z jego stosowania?

Od kilku lat pacjenci korzystają z tzw. krótkoterminowych przezskórnych sensorów CGM. Ta grupa systemów CGM wyposażona jest w sensor, którego jeden koniec znajduje się pod skórą a drugi połączony jest z transmiterem (nadajnikiem). Sensory krótkoterminowe, muszą być wymieniane przez chorego, po jego uprzednim przeszkoleniu, co 7-14 dni. O konieczności wymiany decyduje czas działania sensora, ale także fakt, że przez cały okres użytkowania sensor przerywa ciągłość skóry. Chcąc stosować CGM nieprzerwanie, pacjent pewne rzeczy, takie jak np. zamówienie sensorów, transmitera, czas wymiany sensora musi wcześniej zaplanować i o tym pamiętać.
Systemem CGM zwalniającym pacjenta z wielu czynności związanych z obsługą sensorów krótkoterminowych, wymagających częstej wymiany jest długoterminowy, implantowany pod skórę system CGM Eversense E3. System ten jest zakładany raz na pół roku przez lekarza. Bezbolesny, przeprowadzany w znieczuleniu miejscowym zabieg implantacji polega na wsunięciu sensora pod skórę. Zabieg trwa krótko – kilkanaście minut, a przez kolejne 180 dni pacjent jest wyposażony w ciągły pomiar glukozy. System CGM Eversense E3 charakteryzuje się bardzo wysoką dokładnością, co decyduje o bezpieczeństwie pacjenta.

Kolejna zaleta implantowanego systemu Eversense E3 to brak ryzyka, że pacjent przy codziennych aktywnościach przypadkowo wyrwie sobie sensor lub naruszy jego stabilność. W systemach krótkoterminowych elektroda tkwi w skórze w związku z tym o jej naruszenie lub przypadkowe wyrwanie jest znacznie łatwiej. W przypadku systemu CGM Eversense E3 sensor w całości znajduje się pod skórą. Na skórę nad sensorem na specjalnym hipoalergicznym plastrze umieszczony jest transmiter, który można zdejmować i ponownie zakładać, bez utraty sensora. To co szczególnie warto podkreślić, transmiter systemu Eversense E3 delikatnymi wibracjami odczuwalnymi na skórze w dyskretny sposób informuje pacjenta o stanach związanych z nagłym spadkiem lub wzrostem glikemii. Dla osób ceniących sobie dyskrecję lub w przypadku wykonywania zawodów, gdzie nie zawsze można sięgnąć po telefon, jest to wyjątkowo cenna cecha.

Jaki jest koszt użytkowania systemu implantowanego?

Miesięcznie jest to koszt niewiele przekraczający 1 tys. zł. W porównaniu z niektórymi systemami krótkoterminowymi eksploatacja systemu CGM Eversense E3 w skali roku nie jest dużo wyższa. Dobra wiadomość jest taka, że zgodnie z zapowiedziami Ministerstwa Zdrowia od przyszłego roku system ten będzie częściowo refundowany.

Czy można się pokusić o stwierdzenie, że stosowanie implantowanego systemu CGM Eversense E3 to inwestycja w jakość życia chorego na cukrzycę?

Zdecydowanie tak. Bardzo rzadko zdarza się, by ktoś, kto raz spróbował tego typu systemu, chciał z niego zrezygnować. Podstawą decyzji jest najczęściej poczucie bezpieczeństwa i olbrzymia wygoda stosowania przez 180 dni.

 

                     Czytaj także                     

                     Nasze historie                     


[pvc_stats postid="" increase="1" show_views_today="0"]

POWIĄZANE ARTYKUŁY

Pin It on Pinterest