Płuca, Profilaktyka

Jakość powietrza pod kontrolą

21 MAJA 2021


Gdy przeanalizujemy jak wygląda nasz dzień uświadomimy sobie, że większość czasu spędzamy w pomieszczeniach: domu, biurze, komunikacji miejskiej, samochodzie. Po­twierdzają to badania. Według WHO dorośli spędzają nawet 80% czasu w przestrzeniach zamkniętych, a dzieci aż 90%. Zatem warto zastanowić się, czy jakość powietrza w pomieszczeniu sprzyja naszemu samopoczuciu.

Jakie są składowe czynniki wpływające na jakość powietrza, którym oddychamy?

Na jakość powietrza składa się szereg elementów: gazy, smog, kurz, wilgotność, temperatura, bakterie czy wirusy. Zwykliśmy skupiać się głównie na smogu, za­pominając o tym, że pozostałe czynniki są obecne w naszym otoczeniu przez cały rok, zarówno na zewnątrz jak i w pomieszczeniach. Co ważne, są one ze sobą po­wiązane. Dla przykładu kurz, który odpowiada aż za 80% reakcji alergicznych. Czyn­niki takie jak wilgotność i temperatura wpływają na jego ilość w powietrzu, a także proces rozwoju grzybów i pleśni oraz dostarczanie pożywienia dla bakterii i wirusów.

To nie wszystko. Istotnym elementem, który jest kompletnie pomijany w kon­tekście jakości powietrza jest elektryczność statyczna. Wszechobecna i gene­rowana 24h na dobę. Jej źródłem są telewizory, komórki, zasilacze do kompu­terów, komputery, ekrany. Pod wpływem naładowania elektrycznego drobiny kurzu się przyciągają, gromadząc się w skupiska. Gdy elektryczność statyczna jest wysoka, bakterie i wirusy przylegają do kurzu, a także innych drobin oraz ścian. Niestety, to wszystko wdychamy.

W jakim stopniu nasze zdrowie i codzienne funkcjonowanie zależne jest od jakości powietrza?

Gdy przeanalizujemy jak wygląda nasz dzień uświadomimy sobie, że większość czasu spędzamy w pomieszczeniach: domu, biurze, komunikacji miejskiej, samochodzie. Po­twierdzają to badania. Według WHO dorośli spędzają nawet 80% czasu w przestrzeniach zamkniętych, a dzieci aż 90%. Średnio oddychamy 22 tysiące razy w ciągu dnia, wymie­niając w ten sposób 11 tysięcy litrów powietrza. Według WHO 92% populacji żyje w środowisku o wysokim poziomie zanieczyszczenia powietrza, co oznacza, że obejmuje ono również miejsca pracy i zamieszkania. We wnętrzach jesteśmy ciągle w obiegu zamkniętym powietrza, wdychając całą listę szkodliwych dla zdrowia cząsteczek. Wpły­wają one nie tylko na jakość oddychania, ale mogą w przyszłości powodować choroby.

W jaki sposób możemy zadbać o lepszą jakość powietrza we wnętrzach?

Na początku zadbajmy o odpowiednią temperaturę i poziom wilgotności powietrza. W domu ustawmy kaloryfery na niższy tryb grzania, regularnie wietrzmy mieszkanie. Oczywiście tylko wtedy, gdy jakość powietrza na zewnątrz pozwala na otwarcie okien.

Jeśli chodzi o wilgotność, dobrze sprawdzają się urządzenia z funkcją nawilżania. Trudno natomiast monitorować poziom kurzu, bakterii i wirusów, a także stan elektryczności statycznej we wnętrzu. Są to drobiny niewidoczne dla ludzkiego oka. Pomoże na pewno regularne sprzątanie, ale żeby było ono naprawdę skuteczne należałoby robić je bar­dzo często i niezwykle dokładnie, włączając np. odkurzanie ścian. Świetnym rozwiąza­niem, które zadba o czystość powietrza, którym oddychamy jest oczyszczacz powietrza. Dzięki niemu ograniczamy nie tylko ilość kurzu, ale korzystając z rozwiązań takich jak jonizacja, czy lampy UVC-LED skutecznie oczyszczamy powietrze z wirusów i bakterii.

Na co zwrócić uwagę wybierając oczyszczacz powietrza dla alergika?

Oczyszczacz powinien być wyposażony w czujniki, które kontrolują parametry jako­ści powietrza – wspominany kurz, tryb wykrywania pyłków alergizujących, właściwą temperaturę i wilgotność powietrza. Według specjalistów, najbardziej komfortowa temperatura liczy 18-21°C, a wilgotność jest na poziomie od 40-60%. Utrzymanie ta­kich wartości samodzielnie jest zadaniem praktycznie niewykonalnym. To wskazanie nie tylko dla alergików, ponieważ te trzy czynniki mają wpływ na pojawienie się ob­jawów, które w przyszłości mogą skutkować właśnie alergią. Większość produktów na rynku europejskim posiada filtr HEPA, który naturalnie usuwa wszelkiego rodzaju bakterie, wirusy czy niektóre czynniki, które wywołują reakcje alergiczne. Oczyszczacz z funkcją nawilżania to urządzenie, które automatycznie dopasowuje najlepsze pa­rametry pracy bazując na danych z czujników, a w przypadku osiągnięcia idealnych warunków sam wyłącza funkcje, które są zbędne. Znaczenie ma również wielkość mieszkania oraz jego wyposażenie. Przeważnie urządzenia zawierają informację do jakiej wielkości pomieszczenia są dedykowane. Jeżeli mamy mieszkanie pełne me­bli to wówczas warto pokusić się o urządzenie, które posiada także funkcję jonizacji oraz wyposażone w diody UVC-LED. Emisja jonów dodatnich i ujemnych pozwala na neutralizację zanieczyszczeń unoszących się w powietrzu oraz tych przylegają­cych do powierzchni (ściany, podłoga) i tkanin (zasłony, dywan). Technologia UVC­-LEDunieszkodliwia bakterie na poziomie biologicznym, zaraz po etapie jego filtracji.

Czy urządzenia takie jak oczyszczacz powietrza mogą wspomóc zdrowie pu­bliczne? Rozumiane jako zapobieganie chorobom w wymiarze społecznym i środowiskowym.

Naturalnie. Jeśli nasze urządzenie będzie utrzymywało prawidłową temperaturę i wil­gotność, kurz unoszący się w powietrzu zostanie zredukowany, a my będziemy mogli swobodniej oddychać. Z naszego otoczenia zostaną wyeliminowane również bakte­rie, wirusy i drobiny alergizujące. Oprócz większego komfortu przebywania w domu, zmniejszamy w ten sposób również ryzyko zachorowania lub zaostrzenia objawów astmy czy innych chorób układu oddechowego. Wybierając urządzenie warto zwró­cić uwagę na to, czy ma ono rekomendację jednostek certyfikujących. Mam tu na myśli British Allergy Foundation, prestiżową brytyjską organizację czy nasze lokalne organizacje jak Polskie Towarzystwo Alergologiczne i Państwowy Zakład Higieny. Pa­miętajmy o tym, że pojawienie się w domu oczyszczacza powietrza nie zwalnia nas z obowiązku regularnego sprzątania, które pomaga zredukować zanieczyszczenia.

 


[pvc_stats postid="" increase="1" show_views_today="0"]

POWIĄZANE ARTYKUŁY

Pin It on Pinterest