Kontakt

Platforma edukacyjna pacjentilekarz.pl powstała z myślą o pacjentach oraz ich rodzinach. Naszym nadrzędnym celem jest edukacja pacjenta oraz wspieranie go na każdym etapie choroby. Propagujemy działania mające na celu poprawę stanu zdrowia społeczeństwa i postaw prozdrowotnych.
Wiemy też, że współpraca lekarza z pacjentem jest podstawą w realizacji planu terapeutycznego. Warunkiem powstania takiego planu, jako porozumienia obu stron procesu terapeutycznego, jest posiadanie przez pacjenta niezbędnego zasobu wiedzy dotyczącej samej choroby oraz procesu jej leczenia. Natomiast rolą lekarza jest stworzenie przestrzeni do zrozumiałej komunikacji, która daje możliwość nawiązania kontaktu budzącego zaufanie.
Zatem skuteczna edukacja zdrowotna, wzajemny szacunek oraz zaangażowanie są niezbędne do osiągnięcia sukcesu.

Współpracujemy z organizacjami zrzeszającymi pacjentów oraz ekspertami w zakresie opieki zdrowotnej. Kontakt z naszym biurem:

Health Direction Media
ul. Brzozowa 112A
05-830 Walendów

+48 781 804 808
redakcja@healthdirectionmedia.pl

Portal pacjentilekarz.pl dokłada wszelkich starań, aby treści składające się na zawartość serwisu były ścisłe i poprawne. Zawartość ta dostarczana jest jednak jedynie w celach informacyjnych lub edukacyjnych, z uwagi na co, nie może być utożsamiana z konsultacją czy poradą lekarską. Właścicielem portalu jest Health Direction Media, działalność wpisana do CEIDG NIP 972-086-40-58.

ORGANIZACJE PARTNERSKIE

INSTAGRAM

Pin It on Pinterest