Świadomy pacjent, współpraca z lekarzem

Zażywaj leki bezpiecznie

24 WRZEŚNIA 2023


1,5 mln seniorów w Polsce nadużywa leków. Powoduje to wiele niepożądanych skutków zdrowotnych, tj. zatrucia, uszkodzenie organów, uzależnienie oraz marnotrawstwo pieniędzy.  Zażywanie kilku medykamentów jednocześnie, to ryzyko groźnych powikłań i wzajemnych interakcji. Przyjmowanie 4 leków – powoduje, że ryzyko działań niepożądanych wynosi 38%, przy 7 – to już blisko 82%, a przy 10 substancjach czynnych – nawet 100%. Aby temu przeciwdziałać – Stowarzyszenie MANKO-Głos Seniora od 7 lat prowadzi kampanię pn. ZAŻYWAJ LEKI BEZPIECZNIE.

W ramach kampanii edukujemy m.in. poprzez wykłady, warsztaty, artykuły, promocję idei Dzienniczka Zdrowia oraz popieramy wprowadzenie Przeglądu Lekowego jako świadczenia gwarantowanego. Te działania zainicjowała i koordynuje dr hab. n. med. prof. UMP Agnieszka Neumann-Podczaska.

30 czerwca w Warszawie odbyło się podsumowanie pilotażu Przeglądu Lekowego w Polsce, wykonywanego na podstawie Rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 02.12. 2021 r. W ramach tego spotkania, zaprezentowane zostały wnioski oraz pierwszy w Polsce standard wykonywania przeglądu lekowego jako świadczenia gwarantowanego. Mamy nadzieję, że wkrótce trafi do koszyka świadczeń i seniorzy z wielolekowością będą mogli z niego bezpłatnie skorzystać.

„Obserwując przebieg i wyniki pilotażu – trzeba stwierdzić, że warto było to zrobić. Trzeba też kontynuować te działania oraz rozwijać współpracę między farmaceutą i lekarzem – dla dobra pacjentów…” – mówiła profesor Agnieszka Neumann-Podczaska. Udało się zaangażować: 75 aptek i 850 pacjentów w całym kraju. 557 kobiet i 293 mężczyzn – w tym 772 pacjentów powyżej 60. roku życia – zażywało średnio 16 medykamentów dziennie. Wystarczyło zmniejszyć tę ilość o przynajmniej dwa preparaty – aby zauważyć, że dana osoba ma mniej problemów lekowych: interakcji i stanów nieleczonych. Ponad 80% pacjentów przyznało, że czuje się lepiej.

Przegląd lekowy to element opieki farmaceutycznej, której celem jest współpraca farmaceuty z lekarzem i optymalizacja leczenia farmakologicznego pacjentów z wielolekowością. Polega on na całościowej ocenie leczenia pacjenta z uwzględnieniem wszystkich pobieranych preparatów – tych dostępnych na receptę lekarską oraz stosowanych samodzielnie przez pacjenta. Pacjent na spotkanie z farmaceutą – do pokoju konsultacji – przynosi torbę ze wszystkimi pobieranymi preparatami (lekami na receptę i bez recepty, suplementami diety, preparatami pochodzenia naturalnego itp.). Podczas konsultacji, farmaceuta zbiera szczegółowy wywiad z pacjentem, a następnie ocenia poprawność farmakoterapii i przygotowuje indywidualny plan opieki, który w formie zaleceń przedstawi pacjentowi na kolejnej wizycie. Jeśli interwencji wymagały będą leki przepisywane przez lekarza, farmaceuta sformułuje zalecenia także dla lekarza rodzinnego.

Szczególna uwaga podczas przeglądu lekowego poświęcana jest edukacji pacjenta na temat samoleczenia – jest to niezwykle ważne w kontekście wszechobecnej reklamy suplementów diety, kierowanej szeroko w szczególności do Seniorów. Reklama ta często powoduje, że podejmowane w samoleczeniu decyzje nie są bezpieczne i mogą – poprzez interakcje z innymi pobieranymi lekami i działania niepożądane – zagrażać sprawności seniorów, szczególnie tych z najcięższą wielochorobowością i wielolekowością, którzy odwiedzają licznych specjalistów i są często zagubieni w gąszczu informacji. Przegląd lekowy to zatem znakomita forma przeciwdziałania polipragmazji, wymagająca dyskusji z farmaceutą o stosowanym leczeniu – celem poprawy efektywności, bezpieczeństwa leczenia farmakologicznego. Przegląd lekowy wykonują szczególnie przygotowani farmaceuci, którzy mają nie tylko edukować pacjenta, ale – jeśli to będzie potrzebne – podejmą też dialog z lekarzem rodzinnym.

„Działamy razem i czekając na decyzje dotyczące finansowania – promujemy ideę przeglądu lekowego. Leczmy się bezpieczniej! Zażywajmy leki bezpiecznie.” – mówił podczas gali podsumowującej program pilotażowy, Łukasz Salwarowski prezes Stowarzyszenia MANKO-Głos Seniora.

                     Czytaj także                     

                     Nasze historie                     


[pvc_stats postid="" increase="1" show_views_today="0"]

POWIĄZANE ARTYKUŁY

Pin It on Pinterest